Komplexní technologická zařízení pro zpracování kovů

CEntrum Laserových a Automatizačních Technologií

Centrum laserových a automatizačních technologií je součástí vysokoškolského ústavu Nové technologie - výzkumné centrum v západočeském regionu na Západočeské univerzitě v Plzni.

www.laser.zcu.cz

O CENTRU CELAT


CELAT je součástí Západočeské univerzity v Plzni. Centrum úzce spolupracuje ve výzkumu a vývoji s partnery, kterými jsou firmy Lintech spol. s.r.o., ARC-H a.s., Inova s.r.o. a Aimtec a.s. V rámci spolupráce se zaměřuje na vývoj nových technologií a nabízí společnou nabídku dalším průmyslovým subjektům.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

 • vývoj nových speciálních materiálů a měření jejich vlastností
 • vývoj laserových technologií pro zpracování materiálů
 • počítačové modelování speciálních problémů

PARTNEŘI CENTRA CELAT

CÍLE A HLAVNÍ ČINNOST CENTRA

Získání finančních prostředků pro provoz a rozvoj centra prostřednictvím uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v průmyslu.

Laserové technologie do průmyslu

 • vytipování aplikací
 • vývoj nových technologií a spolupráce s partnery na zajištění dodávky a servisu

Dlouhodobé projekty VaV

 • řešení koncepčních úkolů výzkumu a vývoje různých technologií formou víceletých projektů s podporou dotace z MPO ČR

Krátkodobé VaV zakázky

 • řešení palčivých problémů průmyslových subjetků formou krátkodobých jednorázových zakázek  

DALŠÍ AKTIVITY

Tyto aktivity slouží jako podpora hlavní činnosti centra

Vzdělávání

 • vysokoškolská výuka včetně řešení diplomových a disertačních prací a to v rámci několika studijních oborů ZČU

Propagace nových technologií

 • dny otevřených dveří
 • popularizační akce pro širokou veřejnost
 • www stránky s informacemi o možnostech laserových technologií

Posilování prestiže

 • zapojení ČR do aktivit evropských sítí a technologických platforem
 • kompetence pro spolupráce s významnými národními a mezinárodními koncerny

Aktuality

Led23

Automatizované svařování

Vše, co potřebujete - od jednoho spolehlivého dodavatele více >>>
Led23

FastMig X

Dokonalost ve svařování více >>>
Led22

WeldEye - vědomosti tvoří hodnotu

WeldEye - nejlepší software na sledování svařovacích atributů více >>>
archiv aktualit
© 2010 | ARC-H a.s. |  Doudlevecká 17, CZ 301 38 PLZEŇ | +420 377221145 | arc@arc-h.cz

Kontakty