Drobečková navigace

Úvod > Produkty > Robotizace, automatizace a laserové svařování > Laserové svařování

Laserové svařování

Jednoznačný progres v oblasti spojování materiálů je využití ručních laserových svářeček.

Efektivita laserového svařování ve strojovém provedení je známa již desítky let. Díky minimalizaci optických součástek došlo k radikálnímu zmenšení celého skenovacího systému, který je dobře uchopitelný ve formě svařovací pistole. Proto lze tuto dokonalou svařovací energii využívat v manuálním provedení. Benefity laserové technologie jako je rychlost, stabilita a minimální deformace vneseným teplem u této technologie zůstávají.

Laser má v porovnání s konvenčními metodami nesrovnatelně lepší výsledky při svařování tenkých materiálů. Největší rozdíl v rychlostech svařování je do 2 mm. Například u 1 mm nerezu lze při reálném nasazení ruční laserové svářečky počítat s rychlostí svařování 40 - 50 mm/s. Pro srovnání je rychlost svařování technologií TIG cca 3 mm/s. Dodáváme tuto technologii včetně servisní podpory, školení a konzultace bezpečnosti, která je u laserové technologie nezbytně nutná.

LARISA

LAserová Ruční Inteligentní SvářečkA

Progres století - takto lze označit ruční svařovací laserovou technologii. Základ je postaven na miniaturizaci optického systému, kdy se z mnohakilogramového rozměrného svařovacího systému vyvinula ruční laserová pistole schopná zpracovat a přenést laserové záření o výkonu kilowat. Díky optice a efektivní distribuci inertního plynu pak lze vytvářet kvalitní a pohledové svary s rychlostí až 60 mm/s. Běžná rychlost svařování se pohybuje kolem 40 mm/s. Pro porovnání - běžná rychlost svařování s TIG je cca 3 mm/s.

 

Svar.jpg

 

Koncept pracoviště

Obrázek1.jpg

Parametry

 • Laserová hlava: ruční
 • Laserový modul: 500 W / 2 000 W
 • Průměr optic. vlákna: 25 um
 • Wobble: 0,1-5 mm
 • konektor: QBH
 • Vlnová délka: 1070 nm
 • Frekvence wobble: 1-300 Hz
 • Ochrana optiky: krycí sklíčka
 • Trysky: Výměnné
 • Chlazení: Vzduch
 • Programy: 55 přednastavených + 20 nastavitelných programů
 • Pilot laser: červený
 • Váha: 65 kg
 • Průměrný příkon: 3,1 kW / 1 NP

Obrázek2.png

Výhody

 

 • Svařitelnost materiálů od 0.2 mm
 • Snadné ovládání a nastavení parametrů
 • Snadné bodování (mikrobodování) materiálů
 • Okamžitá odezva zdroje při svařování
 • Nastavitelná šířka svaru
 • Možnost čištění svaru laserem
 • Nastavitelná hloubka průvaru
 • Možnost automatického podavače drátu
 • Výměnné špičky pro různé typy svarů
 • Minimální vnesené teplo (minimální tepelné deformace)
 • Naváděcí červený laser
 • Délka svazku 10 m

Obrázek3.png

 

Typy svarů

 • Koutový svar vnější
 • Koutový svar vnitřní
 • Bodový svar (stehování)
 • Lemový svar
 • Svar na tupo
 • Oboustranný svar na tupo
 • Přeplátovaný svar
 • Všechny svary lze realizovat i s přídavným drátem

 

 

 

Svařovatelné materiály

MATERIÁL

LARISA PLUS

LARISA ADVANCE

 

jednostranný / oboustranný

průvar

jednostranný / oboustranný

průvar

Nerez

0,2 – 5 mm / max 10 mm

0,2 – 8 mm / max 16 mm

Hliník

1 – 4 mm / max 8 mm

1 – 5 mm / max 10 mm

Uhlíkaté ocele

0,3 – 5 mm / max 10 mm

0,3 – 8 mm / max 16 mm

Měď

1 mm / max 2 mm

1,5 – 2 mm / max 4 mm

Obrázek4.jpg
Materiál pancíř. Svařeno Larisou PLUS

Obrázek5.png
Materiál - uhlíkatá ocel. Svařování Larisou PLUS 1,5 kW - 75% výkonu

 

Příslušenství

Typy trysek

Pro různé typy svarů je navržen odpovídající design trysky. Ten zajišťuje správné vedení laserového svazku a ochranu svarové lázně.

Obrázek6.jpg

Svařování ruční laserovou svářečkou

Samotný proces svařování je velmi rychlý ve srovnání s ostatními konvenčními metodami. Samotná rychlost svařování začíná na cca 30 mm/s. Maximální rychlost je pak kolem 60 mm/s. Uvedené rychlosti se vztahují k síle materiálu do 2 mm. Rychlost svařování ovlivňuje kvalita spasování materiálu, šířka rozkmitu laserového paprsku a nastavený výkon. Rychlosti svařování uhlíkatých ocelí jsou obdobné.

Šířka svaru se pohybuje od 0,6 mm výše. Tomu odpovídá i minimální množství vneseného tepla, se kterým souvisejí minimální tepelné deformace. S horším spasováním se logicky rozšiřuje i šířka svaru.

Tolerance spasování je do 20 % síly materiálu. Při větších mezerách pak doporučujeme nasadit podavač drátu, který je součástí příslušenství laserové svářečky.

Bodování ručním laserem

Nezanedbatelným bonusem ruční laserové svářečky je i proces bodování. Součástí laserového systému je i pilot laser. Jde o formu laserového ukazovátka, které označuje místo dopadu laseru vytvářejícího svar. Díky tomu můžete velmi přesně pozicovat samotné body anebo svary. Vzhledem k přesnému řízení svařovací energie lze vytvářet velmi malé body s minimálním průvarem nebo velké pevné stehy. Velikost může být od 1 mm do 5 mm. I při bodování (stehování) je tepelně ovlivněná oblast minimální. Svařované body lze pak snadno "překrýt" samotným svarem. Výsledkem je opět tenký pohledový svar bez znatelných bodových svarů.

Prospekt ke zhlédnutí zde ZDE